Naszą specjalizacją jest utrzymanie i obsługa działek prywatnych, terenów leśnych, przemysłowych i innych.

Zajmujemy się również przygotowaniem dowolnych działek pod inwestycje.

Dzięki wyspecjalizowanemu sprzętowi jesteśmy w stanie skrócić czas prac do minimum. Zastosowanie mulczerów rozwiązuje również problemy utylizacji usuniętego materiału. Rotory sprawiają że cała usunięta zieleń zostaje naturalnie zmieszana z glębą.

Jesteśmy w stanie w krótkim czasie usunąć wszelkiego rodzaju zarośla, wysokie trawy.

 

 

 

 

Odśnieżanie

Zamiatanie, koszenie, utrzymanie terenów zielonych


Koszenie zarośli, łąk oraz nieużytków kosiarką bijakową

Usuwanie drzew i karp, usługi leśne, rekultywacja terenu


Przygotowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową</span

Usługi rolnicze orka, siew, talerzowanie. Koszenie poboczy, pasów zieleni, rowów oraz terenów pod liniami wysokiego napięcia


Pozostałe Usługi. Potrzebujesz naszej pomocy. Zadzwoń i zapytaj